TERRITORIALES

TERRITORIALES FEDERACIÓN VASCA DE TENIS:
FEDERACIÓN BIZKAINA DE TENIS

C/ Martín Barua Picaza, 27-5º
48003 - BILBAO
Telf/Fax: 944 423 434
Apartado 5006

www.fbizkainatenis.es
FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE TENIS

PS Anoeta 5
2014 San Sebastian
Tel/Fax: 943 472 949
FEDERACIÓN ALAVESA DE TENIS

C/ Cercas Bajas, 5 C.Deporte
01008 VITORIA

Telf/Fax: 945 136 132

Ubicación:

Av Julian Gayarre, 50 BJ
48004 Bilbao

Contactar:

Teléfono: 944598192
princelogo carlton  argi tech greenset1 agm